Deklaracja przystąpienia do KPASR dla OT-04
 (formularz wypełniamy  bez polskich znaków, nie używamy "Enter" )