Deklaracja przystąpienia do KPASR dla OT-26
 (formularz wypełniamy  bez polskich znaków, nie używamy "Enter" )