HURAGAN 2017  -  08.04.2017 

 

       W dniu 8.04 2017 r. w godz. 14.00 - 16.00 UTC zostanie przeprowadzone ogólnopolskie ćwiczenie łączności kryzysowej "Huragan 2017". Organizatorem ćwiczenia jest Amatorska Sieć Ratunkowa Zachodniopomorskiego Oddziału PZK w Szczecinie.                     

                 
KOMUNIKAT KPASR  NR 1

 

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ „ ŚNIEŻYCA 2017”

Termin: 22 stycznia 2017 roku

Godzina: 15.30 – 18.10 LT

Pasma: 2m, 70 cm 80 m

Stan wyjściowy: według założeń organizatora (OT-12 PZK) – https://goo.gl/LuuPUW

Cele:

·         Sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy operatorami i koordynatorami przy użyciu przemienników krótkofalarskich VHF/UHF oraz w paśmie 80m;

·         Ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej mocy wyjściowej nadajnika oraz zasilaniu alternatywnym do sieci energetycznej.

Cele dla KPASR:

·         Sprawdzenie oraz doskonalenie przyjętych procedur alarmowania i powiadamiania, w tym w ramach powiadamiania SMS;

·         Sprawdzenie gotowości do podjęcia działań przez członków Sieci i innych krótkofalowców;

·         Doskonalenie procedur wymiany informacji (meldunków) w sytuacji kryzysowej.

Założenia:

·         Koordynatorzy Sieci z ramienia OT04 i )T26 uruchomią system alarmowania członków Sieci;

·         Gotowość całości KPASR godzina 15.00 (LT) dnia 22 stycznia 2017 r.

·         Stacje klubowe i  indywidualne Sieci składają meldunki o gotowości do stacji sztabowej SP2PBY do godziny 15.20 (LT) dnia 22.01.2017;

·         Funkcję stacji sztabowej Sieci Pełni SP2PBY. W przypadku wyznaczenia SP2PBY jako Net Control płn funkcję stacji sztabowej pełni  SP2KCW;

·         Stacja sztabowa Sieci pracuje na częstotliwości 145.500 i 433.500 FM

·         Koordynatorzy Sieci z ramienia OT04 i OT26 wyznaczą osoby odpowiedzialne za monitorowanie przekazywania informacji poprzez przemienniki VHF/UHF.

·         Koordynatorzy przemienników z ramach OT04 i OT26 monitorują przekazywanie informacji poprzez przemienniki i  przekazują meldunki do stacji sztabowej Sieci;

·         Po sprawdzeniu gotowości stacje klubowe oraz indywidualne Sieci realizują zadania zgodnie z założeniami ćwiczenia lub według ustaleń koordynatorów z ramienia OT04 i OT 26.

Meldunki:

Stacje klubowe i indywidualne biorące udział w ćwiczeniu podają:

Znak wywoławczy, QTH, sposób zasilania radiostacji, warunki meteo (temperatura, siła wiatru kierunek, opady atmosferyczne, zachmurzenie itp.) kończąc meldunek podajemy czas lokalny.

Główny koordynator KPASR

Zbigniew SQ2ETN

  


                W dniu 22 stycznia 2017 tj. niedziela odbędą się Ogólnopolskie Ćwiczenia SP EmCom pod kryptonimem „Śnieżyca 2017” organizowane przez Krakowską Amatorską Sieć Łączności Kryzysowej KASŁK OT-12 PZK. Ćwiczenia odbędą
się w godzinach 15:30-18:10 (czasu lokalnego).

Pasma pracy 2m, 70cm oraz 80m.

 Celem ćwiczeń jest:

* sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy operatorami i
koordynatorami przy użyciu przemienników VHF/UHF oraz bezpośrednio w paśmie 80m,
* ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej mocy
wyjściowej oraz zasilaniu awaryjnym.

Szczegółowy regulamin jest dostępny pod linkiem: https://goo.gl/LuuPUW
https://goo.gl/LuuPUW .
Stacja sztabowa Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej będzie
aktywna podczas ćwiczeń tym pod znakiem klubowym SP9PGE. Planujemy pracować

z terenowego QTH (miejsce jeszcze do finalnego wyboru i uzgodnienia), na
zasilaniu akumulatorowym. Będzie też czynna stacja SP0MASR pełniąca rolę
wojewódzkiej

stacji koordynującej wymianę komunikatów pomiędzy pasmami 2m / 70cm, a 80m.


Pozdrawiam
Vy 73! Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK

9.

  
                         ĆWICZENIE  „ZAMIEĆ 2016”

Komunikat nr 1

W dniu 5.11.2016 w godz. 16-18.10 (LT) zostanie przeprowadzone ogólnopolskie 
         ćwiczenie łączności kryzysowej „Zamieć 2016”.

Organizatorem ćwiczenia jest Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa.   Założenia -

Cele ćwiczenia dla KPASR:

1.     Sprawdzenie oraz doskonalenie przyjętych procedur dotyczących alarmowania i powiadamiania 
   w ramach Sieci;

2.     Sprawdzenie gotowości do podjęcia działań przez członków Sieci;

3.     Doskonalenie procedur wymiany informacji (meldunków) w sytuacji kryzysowej.

Założenia:

1.     Koordynatorzy Sieci z ramienia OT04 i OT26 uruchomią system alarmowania członków Sieci.

2.     Gotowość całości KPASR godzina 15.00 (LT) dnia 5.11.2016r.

3.     Stacje indywidualne Sieci składają meldunki o gotowości do koordynatorów
   z ramienia OT04 i OT26 do godziny 15.15 (LT) dnia 5.11.2016r.

4.     Koordynatorzy OT04 i OT26 składają zbiorcze meldunki do stacji sztabowej Sieci do godziny   
   15.30 (LT) dnia 5.11.2016r.

5.     Funkcję stacji sztabowej Sieci pełni SP2KCW.

6.     Stacja sztabowa Sieci pracuje na częstotliwości 145.500 FM

7.     Zadania Net Control Północ pełni stacja SP2PBY.

8.     Stacja SP2PBY pracuje na przydzielonej częstotliwości w paśmie 80m.

9.     Koordynatorzy Sieci z ramienia OT04 i OT26 wyznaczą osoby odpowiedzialne za monitorowanie przekazywania informacji poprzez przemienniki, odpowiednio SR2BY i SR2T z zadaniem przekazywania meldunków do stacji sztabowej Sieci.

10. Po sprawdzeniu gotowości stacje klubowe oraz indywidualne Sieci realizują zadania według ustaleń koordynatorów z ramienia OT04 i OT26.

Meldunki:

1.     Koordynatorzy Sieci z ramienia OT04 i OT26 przekazują do stacji sztabowej informację o liczbie stacji, które osiągnęły gotowość oraz inne istotne informacje uzyskane od członków Sieci.

2.Stacje klubowe oraz indywidualne podają:

 Znak wywoławczy, QTH, sposób zasilania radiostacji, warunki METEO (temperatura, siła wiatru i kierunek, stan wody rzeki itp.) kończąc meldunek podajemy czas lokalny..

Schemat łączności

 

Główny koordynator KPASR   -  Zbigniew SQ2ETN

 


 
                            HALNY 2016 - Komunikat 1

     W dniu 7 maja 2016 roku w godz. 16.00 do 18.00 (LT)  zostanie przeprowadzone
ogólnopolskie ćwiczenie łączności kryzysowej "Halny 2016".
Organizatorem ćwiczenia jest Rzeszowska Amatorska Sieć Ratunkowa (OT 18 PZK)..
 
   Cele ćwiczenia:
1. Sprawdzenie skuteczności systemu powiadamiania i alarmowania członków KPASR,
   w tym za pomocą SMS.
2. Sprawdzenie skuteczności koordynacji i wymiany informacji pomiędzy
   operatorami i koordynatorami przy użyciu przemienników VHF oraz w pasmie 80m.
3. Ocena skuteczności prowadzenia łączności przy jak najmniejszej mocy
   wyjściowej oraz zasilaniu awaryjnym.
 
Założenia:
1. Gotowość całości KPASR godzina 15.00 (LT) dnia 7 maja 2016r.
2. Stacje indywidualne Sieci składają meldunki o gotowości do stacji węzłowych
   (klubowych) do godz. 15.30 (LT) z uwzględnieniem obszaru ich odpowiedzialności
   (zasięgiem radiowym)
3. Stacje węzłowe składają meldunki o gotowości (podając liczbę zgłoszonych
    stacji indywidualnych) do stacji sztabowej sieci od godz. 15.30 do 15.45 (LT)
4. Funkcję stacji sztabowej KPASR, a jednocześnie koordynatora okręgu  pełni
   stacja SP2PUT. Częstotliwość pracy 145.500 MHz oraz w paśmie 80m (częstotliwość
   zostanie podana w trakcie ćwiczenia przez Net Control północ na częstotliwości
   3.760 MHz.
5. Funkcję Net Control północ pełni stacja SP2PBY.
6. Koordynatorzy Sieci z ramienia OT04 i OT26 wyznaczą koordynatorów
   przemienników SR2J i SR2T.
7. Zadaniem koordynatorów przemienników będzie odbieranie informacji od stacji
   węzłowych i indywidualnych i przekazywanie ich do stacji sztabowej SP2PUT na
   częstotliwości 145.500 MHz.
8.Stacje węzłowe Sieci (klubowe) powinny realizować własne epizody związane z
  celami ćwiczenia.
 
Meldunki:
   W przekazywanych meldunkach podajemy ZNAK STACJI, QTH, RODZAJ ZASILANIA,
   WARUNKI METEO ( temperatura, siła wiatru, stan wody rzeki itp.) kończąc
   meldunek podajemy czas lokalny.

                                                                   Zbigniew SQ2ETN
                                                              Główny koordynator KPASR
 
                            HALNY 2016

     Ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej.
                      Organizator: Rzeszowska Amatorska Sieć Ratunkowa (OT-18 PZK)
     Termin: 7 maja 2016 roku (sobota)
     Godzina: 16:00-18:10 (czasu lokalnego – podczas PK UKF)
     Pasma: 70 cm & 2 m – VHF, 80 m - HF
     
     Harmonogram i schemat organizacyjny.

 
                         HURAGAN 2016
    Ogólnopolskie Ćwiczenia
Łączności Kryzysowej
          20.02.2016 - 14:00 do 18:00 LT
(wiecej...)

          

    Ćwiczenia   Zamieć 2015 - 19 grudzień 2015 r.


  

ĆWICZENIE  HURAGAN 2015

KUJAWSKO POMORSKA AMATORSKA SIEĆ RATUNKOWA

KOMUNIKAT NR 1

 

Zgodnie z ostrzeżeniem meteorologicznym przesłanym przez dyżurnego WCZK w Bydgoszczy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru
o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h z zachodu oraz intensywne opady śniegu. Dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego wprowadzono zagrożenie 1 stopnia od godz. 0:00 dnia 18.11.2015 do godz. 7:00 dnia 18.11.2015.

W związku z tym ogłaszam gotowość dla stacji sztabowej KPASR – SP2PBY oraz dla stacji węzłowych SP2KCW i SP2PUT.

Gotowość osiągnąć do godz. 19.00 dnia 17.11.2015. Sprawdzenie gotowości na częstotliwości 145.500 o godz. 19.00 (LOC) dnia 17.11. 2015.

Kierownicy stacji węzłowych SP2KCW i SP2PUT rozpocząć proces powiadamiania stacji indywidualnych. Gotowość całości sił stacji węzłowych do godz.16.45 dnia 18.11.2015.

 

                                                                                               Koordynator KPASR

Zbigniew SQ2ETN

 

 


 

KUJAWSKO POMORSKA AMATORSKA SIEĆ RATUNKOWA

Ćwiczenie „Huragan 2015” 

  

Cele ćwiczenia

1. Sprawdzenie gotowości do podjęcia działań przez członków klubu
     SP2KCW, pełniącego zadania stacji węzłowej KPASR na terenie
     miasta Inowrocławia (powiatów:  inowrocławskiego, radziejowskiego i
     mogileńskiego).

2. Zaprezentowanie możliwości amatorskiej łączności radiowej w sytuacji
    kryzysowej, jako łączności alternatywnej Prezydentowi Miasta
    Inowrocławia oraz pracownikom Urzędu Miasta Inowrocławia.

 3. Sprawdzenie gotowości do podjęcia działań przez członków klubu
     SP2PUT, pełniącego zadania stacji węzłowej KPASR na terenie
     miasta Bydgoszczy.

4. Doskonalenie procedur wymiany informacji w sytuacji kryzysowej ze ·
    stacją sztabową SP2PBY KPASR.

Uczestnicy ćwiczenia

1.    Stacja sztabowa KPASR – SP2PBY (Roman SP2DDX).

2.    Stacja węzłowa KPASR – SP2PUT (Andrzej SP2CA), członkowie klubu.

3.    Stacja węzłowa SP2KCW KPASR –  przy UM Inowrocławia (Zbigniew SQ2ETN, Wojciech Szarpała).

4.    Członkowie klubu SP2KCW:

         - Mariusz SQ2EAH (stacja mobilna) – strefa 1.

           Syreny: nr 1, 2, 12, 14.  

- Krzysztof SP2FCR (stacja bazowa, pozostająca na nasłuchu
   i wspomagająca stację SP2KCW w przypadku słabej słyszalności
   stacji przenośnych, lub stacji sztabowej).

         - Andrzej SQ2DYC (stacja przenośna) – strefa 2.

            Syreny: nr 15, 16, 19, 21.

         - Dariusz SP2UKD, Teresa SP2DB (stacja mobilna, APRS) –
             strefa 3.

             Syreny nr 3, 5, 10, 20.

         - Robert SQ2JAK (stacja mobilna, APRS), Mieczysław SP2OFM
            (stacja przenośna), - strefa 4.

            Syreny nr 4, 6, 9, 18

         -  Marcin SQ2FRG (stacja mobilna, APRS) – strefa 5.

            Syreny nr 7, 8, 13, 17, 11.

         - Roman SP2GTJ (stacja bazowa) – Janikowo.

         - Marcin SP2SGX (R-140- mobilne stanowisko stacji

           węzłowej SP2KCW przy UM Inowrocław).

 

Strefy:

 

Strefa 1 (Piastowskie Solno): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1aR-x4DGerY.kNSUSR4bXeDU&usp=sharing

Strefa 2 (Toruńskie): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1aR-x4DGerY.kfDw-UBtvoyc&usp=sharing

Strefa 3 (Nowe): https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1aR-x4DGerY.kp3GNdW4gLpc&usp=sharing

Strefa 4 Rąbin: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1aR-x4DGerY.kNlTYWVxI7aw&usp=sharing

Strefa 5 Mątwy Szymborze: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1aR-x4DGerY.k6E-itAtL578&usp=sharing

 

Założenia ćwiczenia

Scenariusz ćwiczenia oparty jest na hipotetycznej sytuacji otrzymania od dyżurnego operacyjnego WCZK w Bydgoszczy ostrzeżenia meteorologicznego nr 1 dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącego niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady śniegu oraz silny wiatr, w porywach do 120 km/h).

W tej sytuacji główny koordynator KPASR, w porozumieniu
z dyżurnym operacyjnym WCZK zarządził gotowość dla całości sił KPASR (aplikacyjnie), realnie tylko dla SP2PBY, SP2KCW i SP2PUT.

Przebieg ćwiczenia

1.    Termin: 18 Listopad 2015 r. godz. 14.00 (LOC).

 
        Ćwiczenie przebiegało będzie w 5 etapach.

Etap I –17 listopad 2015 r. godz. 19.00 (LOC) – ogłoszenie · gotowości dla stacji węzłowej SP2KCW i SP2PUT.  Gotowość ogłasza · główny koordynator KPASR. Gotowość będzie ogłoszona· drogą radiową na częstotliwości 145.550, Jak również ·z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Komunikat będzie· zamieszczony także na stronie internetowej KPASR.

Etap II –18 listopad 2015 r. godz. 14.00 – 15.00 (LOC) - teoretyczny – ·prezentacja multimedialna dla pracowników UM Inowrocławia.

            Prezentacja obejmowała będzie zagadnienia związane z istotą działalności, organizacją i zadaniami systemu amatorskiej łączności ratunkowe SP EmCom, w tym szczególnie KPASR i roli stacji węzłowej SP2KCW w tym systemie.

Etap III – 18 listopad 2015 r. godz. 17.00 (LOC) sprawdzenie przez· operatora stacji węzłowej SP2KCW i SP2PUT gotowości stacji· indywidualnych do podjęcia działań. Zgłoszenie gotowości· do stacji sztabowej SP2PBY.

Etap IV – 18 listopad 2015 r. godz.. 17.15 (LOC) - działania praktyczne· stacji węzłowej SP2KCW oraz stacji indywidualnych mające na celu· przekazywanie informacji o zaistniałej sytuacji drogą radiową· z terenu miasta Inowrocławia (powiatu inowrocławskiego), · z jednoczesnym przekazywaniem informacji do stacji· sztabowej SP2PBY  KPASR .

Stacja węzłowa SP2PUT prowadzi działania praktyczne według własnego planu, utrzymując łączność ze stacją sztabową SP2PBY.

Etap V – 18 listopad 2015 r. godz. 18.00 (LOC) - zakończenie ćwiczenia· (lokalne omówienie ćwiczenia  dla członków SP2KCW godz. 19.00).

Szczegółowy przebieg ćwiczenia dla SP2KCW.

1.    Stacje indywidualne (stacjonarne, mobilne i przenośne) działające w ramach stacji węzłowej SP2KCW zajmują określone pozycje w wyznaczonych strefach do godz. 16.45 (LOC) w dniu 18.11.2015r.

2.    O godz. 17.00 (LOC) stacja węzłowa SP2KCW, na częstotliwości 145.500 FM rozpocznie sprawdzenie gotowości poszczególnych stacji. Stacje będą wywoływane według przydzielonych stref, rozpoczynając od strefy 1.

-  strefa 1: SQ2EAH, SP2FCR

-  strefa 2: SQ2DYC;

-  strefa 3: SP2UKD, SP2DB;

-  strefa 4: SQ2JAK, SP2OFM;

-  strefa 5: SQ2FRG;

- Janikowo: SP2GTJ.

 

Meldunki

W trakcie składania pierwszych meldunków o gotowości podajemy:

znak, imię, raport o słyszalności, nr strefy, rodzaj stacji (bazowa, mobilna, przenośna, APRS) oraz informację o rodzaju zasilania stacji.

 

Przykład:

Wywołanie:

Tu SP2KCW stacja węzłowa KPASR w ćwiczeniu łączności kryzysowej „Huragan 2015” podaje wywołanie dla stacji inowrocławskich. Zgłoszenia według stref.

Strefa 1 - SQ2EAH

 

Odpowiedź:

SP2KCW tu SQ2EAH, Mariusz, raport 59, gotowość w strefie nr 1, stacja mobilna, zasilanie akumulator.

 

Odpowiedź:

SQ2EAH tu SP2KCW op. Zbigniew, raport 59, przyjąłem.

 

Meldunki stacji bazowych:

- Janikowo – SP2GTJ:

SP2KCW tu SP2GTJ, Roman, raport 59, Janikowo, stacja bazowa z możliwością pracy jako mobilna, zasilanie akumulator.

 

- Strefa 1 – SP2FCR:

SP2KCW tu SP2FCR, Krzysztof, raport 59, strefa 1, stacja bazowa pozostająca na nasłuch, zasilanie akumulator.

 

Po zakończeniu sprawdzenia gotowości wszystkich stacji indywidualnych, stacja SP2KCW przekaże informację:

 

Tu SP2KCW w ćwiczeniu „Huragan 2015” dla stacji w grupie.

Pozostać w gotowości w wyznaczonych sektorach.

 

Po tej informacji stacja SP2KCW złoży meldunek do stacji sztabowej SP2PBY:

 

SP2PBY tu SP2KCW, zgłaszam gotowość stacji węzłowej oraz 9 stacji indywidualnych z rejonu miasta Inowrocławia i okolic do udziału w ćwiczeniu „Huragan 2015”.

(Meldunek w tym układzie przekazuje także stacja SP2PUT).

 

Po złożeniu meldunku do stacji sztabowej SP2PBY stacja węzłowa SP2KCW przystępuje do realizacji założonego scenariusza.

 

Scenariusz zakłada uruchomienie systemu syren ostrzegawczych na obszarze miasta Inowrocławia. Zadaniem stacji indywidualnych będzie monitorowanie włączenia syren i przekazywanie meldunków o ich działaniu.

Syreny ostrzegawcze będą załączane na okres 5 sekund
cyklicznie dla poszczególnych  stref zaczynając od strefy nr 1,

Cykl 1:

Strefa 1 – syrena nr 1;

Strefa 2 – syrena nr 21;

Strefa 3 – syrena nr 3;

Strefa 4 – syrena nr 9;

Strefa 5 – syrena nr 17.

 

Cykl 2:

Strefa 1 – syrena nr 14;

Strefa 2 – syrena nr 15;

Strefa 3 – syrena nr 5;

Strefa 4 – syrena nr 4;

Strefa 5 – syrena nr 8.

 

Cykl 3:

Strefa 1 – syrena nr 12;

Strefa 2 – syrena nr 16;

Strefa 3 – syrena nr 10;

Strefa 4 – syrena nr18;

Strefa 5 – syrena nr 13.

 

Cykl 4:

Strefa 1 – syrena nr 2:

Strefa 2 – syrena nr 19;

Strefa 3 – syrena nr 20;

Strefa 4 – syrena nr 6;

Strefa 5 – syrena nr 11.

 

Cykl 5 tylko dla strefy 5:

syrena nr 7.Przed włączeniem syreny w danej strefie stacja SP2KCW poda informację:

Przykład:

Tu SP2KCW dla stacji w strefie 1. SQ2EAH proszę o informację o działaniu syreny nr 1.

Następuje włączenie syreny nr 1

 

Odpowiedź:

SP2KCW tu SQ2EAH jedynka działa.

Odpowiedź:

Tu SP2KCW przyjąłem

 

Po sprawdzeniu działania wszystkich syren w strefach, w zależności od rezultatu może zaistnieć potrzeba ponownego uruchomienia niektórych syren i przemieszczenie stacji mobilnych w ich rejon.

Stacje mobilne z możliwością pracy w systemie APRS dublują przekazywane informacje w formie tekstowej.

Niezależnie od przedstawionego scenariusz w trakcie ćwiczenia mogą pojawić się epizody w ramach tzw. „podgrywki”, w ramach których poszczególne stacje biorące udział w ćwiczeniu otrzymają niezapowiedziane wcześniej zadania.

Zakończenie ćwiczenia o godz. 18.00 dnia 18.11.2015.

Zakończenie ogłosi stacja sztabowa SP2PBY dla stacji węzłowych SP2KCW i SP2PUT.

Operatorzy stacji węzłowych informację o zakończeniu ćwiczenia przekażą ćwiczącym stacją indywidualnym drogą radiową za potwierdzeniem.

Zabezpieczenie techniczne ćwiczenia:

,- sprzęt : trx IC-E2820, KG.UV920, IC706MKII,

                     Motorola MTS 200 (6 szt.)

                     Ant. : X-300, Big Star 70 cm

                     R-140 jako stanowisko mobilne,

                     akumulatory i agregat prądotwórczy

                     sprzęt stacji indywidualnych

R-140 będzie przemieszczona na parking UM w Inowrocławiu w dniu 18.11.2015 r. o godz. 06.00 (LOC). Rozwijanie sprzętu od godz. 10.00 (LOC).

Organizacja łączności w trakcie ćwiczenia

Łączność w trakcie ćwiczenia realizowana  będzie na częstotliwości 145.500 FM.

Częstotliwość zapasowa dla relacji SP2KCW - stacje indywidualne 145.525 (433.500).

Częstotliwość zapasowa dla relacji SP2PUT – stacje indywidualne 145.475 (433.500)

Częstotliwość zapasowa dla relacji SP2KCW, SP2PUT - SP2PBY -438,725 (przemiennik SR2BY).

Zbigniew SQ2ETN

 


 

Podsumowanie Śnieżycy 2015.                                          Relacja z Panelu SP EmCom (ŁOŚ)
 

 
 

 

 


Pierwsze spotkanie szkoleniowe grupy EmCom PZK
.

W dniach 25-27 kwietnia 2014 r. w ośrodku wypoczynkowym DRESSO k/Sulejowa odbyło się spotkanie szkoleniowe SP EmCom zorganizowane przez Polski Związek Krótkofalowców, Dolnośląską Amatorską Sieć Ratunkową DASR oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności OSR z Częstochowy. W szkoleniu udział wzięli zaangażowani w tematykę łączności kryzysowej krótkofalowcy z okręgów SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7 oraz SP9.

Głównym celem spotkania była integracja osób i środowisk zaangażowanych w łączność kryzysową, wzajemne zapoznanie ze specyfiką działania poszczególnych amatorskich sieci ratunkowych oraz określenie wspólnego kierunku rozwoju łączności kryzysowej na obszarze kraju, w tym w ramach współpracy z organami administracji publicznej. Ponadto wszyscy uczestnicy przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy medycznej, zorganizowany przez ratowników z OSR Częstochowa.

Podstawowymi punktami spotkania były:

  • wystąpienia przedstawicieli SP EmCom, poszczególnych OT PZK oraz przedstawicieli amatorskich sieci ratunkowych (prezentacje dotyczące działalności w ramach łączności kryzysowej),
  • szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • dyskusja na temat standaryzacji działań i funkcjonowania sieci ratunkowych w kraju.

Do najważniejszych postanowień spotkania należy zaliczyć:

  • wprowadzenie regularnych prób łączności w ramach Krajowej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
  • opracowanie zasad współpracy w ramach Krajowej Amatorskiej Sieci Ratunkowej,
  • wyznaczenie koordynatora ds. APRS w ramach SP EmCom,
  • opracowanie wykazu przemienników strategicznych dla potrzeb SP EmCom,
  • opracowanie wytycznych dla standaryzacji działań wszystkich amatorskich sieci ratunkowych,
  • utworzenie "dziennika projektów SP EmCom" na portalu emcom.pzk.org.pl,
  • wzmożone wsparcie merytoryczno organizacyjne w zakresie tworzenia sieci oraz nawiązywania współpracy z organami administracji publicznej.

 

Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania szkoleniowego SP EmCom, wraz z obszerną galerią zdjęć, zostanie opublikowane w najbliższym czasie.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://emcom.pzk.org.pl 
Pozdrawiamy,
Zespół SP EmCom


Porozumienie z Wojewodą Kujawsko-pomorskim w sprawie łączności kryzysowej.

 

W dniu 17 października 2013 o godz.13.00 w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miało miejsce podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Porozumienie podpisała Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Zbigniew Nawrot SQ2ETN Prezes Bydgoskiego OT PZK. W ceremonii podpisania uczestniczyli: Zbyszek SQ2ETN i Roman SP2DDX z ramienia Bydgoskiego OT PZK (OT04) oraz Mariusz SQ2BNM i Waldek SP2EUI z Toruńskiego OT PZK (OT26).

Porozumienie ułatwi wzajemne kontakty oraz stworzy jeszcze korzystniejsze warunki do uruchamiania i rozwoju tworzącej się sieci łączności kryzysowej na terenie działania obydwóch oddziałów terenowych PZK.  

 

 

Wydarzenie to zostało nagrane i będzie relacjonowane w Radiu PiK oraz w TVP Bydgoszcz. TVP Bydgoszcz przygotowała także krótkie informacje pokazujące m.in. pracę  stacji SP2PBY oraz SP0PZK z udziałem Piotra Skrzypczaka SP2JMR wiceprezesa PZK.  

Pogoda w  Bydgoszczy

 18.01.2015

       

 

 

Centrala Zarządzania Kryzysowego

SP EmCom Powrót

© SP2DDX